Fotografia związana z działalnością firmy Zaufało nam już wiele firm o uznanej renomie. Dołącz do ich grona!

Wiedza i bogata praktyka

Accord’ab to gwarancja dostosowania audytu do specyfiki działania każdego klienta tak dalece, jak to możliwe. Wspieramy naszych klientów wiedzą i bogatym oświadczeniem, nabytym podczas wieloletniej praktyki. Zlecone nam projekty wykonywane są przez zespoły pracowników kierowane przez biegłych rewidentów i innych ekspertów specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, co gwarantuje wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług.

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta

Accord'ab jest firmą audytorską uprawnioną do badania i przeglądu sprawozdań finansowych i świadczenia innych usług poświadczających. W trakcie prac audytorskich staramy się przekazać naszym klientom pełne, rzetelne i jasne informacje dotyczące nie tylko rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej firmy, ale również informacje wskazujące na podstawowe ryzyka związane z przebiegiem operacji gospodarczych i wskazówki co do sposobu ich usunięcia lub ograniczenia.

Doradztwo podatkowe i ekonomiczne

Od ponad 20 lat prowadzimy działalność doradczą wychodząc naprzeciw różnorodnym potrzebom naszych Klientów, starając się łączyć wiedzę i doświadczenie zawodowe z innowacyjnością młodych współpracowników.

Prowadzenie ksiąg i doradztwo w zakresie rachunkowości

Prowadzimy rachunkowość i doradzamy w jej organizacji od początku naszej działalności. Pomagamy w sformułowaniu polityki rachunkowości i w konstrukcji rachunku kosztów dla podmiotów różnej wielkości.

Audyt projektów finansowanych ze środków UE

Nasi biegli rewidenci są odpowiednio przygotowani do audytu wydatkowania środków pomocowych z Unii Europejskiej przekazywanych w ramach poszczególnych programów. Doświadczenie w tej dziedzinie umożliwia realizację projektów na oczekiwanym przez klientów poziomie merytorycznym.

Projektowanie rozwoju i analizy stanu przedsiębiorstw

Pomagamy w sporządzaniu planów finansowych, planów tworzenia i podziału podmiotów. Przeprowadzamy analizy sytuacji finansowej firm. Szacujemy wartości aktywów i rezerw.