AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Biegli rewidenci posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w przeprowadzaniu audytu finansowego środków pomocowych.

Aktualnie współpracujemy z Akademią Rolniczą we Wrocławiu badając sprawozdania z realizacji trzyletniego projektu MetaBre wykonywanego ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej.

Przeprowadziliśmy także audyt finansowy projektu badawczego CONSIST, realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej dla Politechniki Wrocławskiej - Wydziału Architektury we Wrocławiu.

Zakończyliśmy realizację umów na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów pomocowych realizowanych przez: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śl., Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śl. przeprowadziliśmy dwa audyty.

Dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeprowadziliśmy audyt zewnętrzny dwóch projektów: "Dobry start" w ramach Działania 1.2 SPO RZL "Perspektywy dla młodzieży" oraz "Aktywny powrót" w ramach Działania 1.3. SPO RZL "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".

Dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przeprowadziliśmy audyt zewnętrzny dwóch projektów: "Wsparcie startu zawodowego młodzieży województwa dolnośląskiego" w ramach Działania 1.2 SPO RZL oraz "Wsparcie powrotu osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy" w ramach Działania 1.3. SPO RZL.

Podpisaliśmy umowy na przeprowadzenie audytu dla Politechniki Wrocławskiej - Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii oraz na wykonanie audytu zewnętrznego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Ponadto biegli rewidenci uczestniczą w projektach realizowanych przez Spółkę "Accord'Next", która jest akredytowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" w następujących dziedzinach: Łączenie się przedsiębiorstw, Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej".