PUBLIKACJE

Poniżej przedstawiamy ważniejsze publikacje prasowe z ostatnich lat:

"Rachunkowość"

  • Andrzej Błażejewski, Andrzej Waśków, "Leasing samochodów osobowych w księgach rachunkowych według MSR", "Rachunkowość" 6/2006
  • Andrzej Błażejewski, Andrzej Waśków, "Odpisy aktualizacyjne w firmach windykacyjnych", "Rachunkowość" 12/2005
  • Andrzej Błażejewski, "Zasady rachunkowości Towarzystwa Budownictwa Społecznego", "Rachunkowość" 3/2003

"Monitor Rachunkowości"

  • Andrzej Błażejewski, Andrzej Waśków, "Finansowe i rachunkowe aspekty obniżenia kapitału w ramach transakcji Management Buy Out", "Monitor Rachunkowości" 2/2007