BADANIE SPRAWOZDAŃ SPORZĄDZONYCH WEDŁUG MSR I MSSF

Przygotowujemy, badamy i przeglądamy sprawozdania finansowe z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Znamy i w razie potrzeby posługujemy się również innymi standardami (np. US GAAP).

Nasi pracownicy posiadają szeroką wiedzę z zakresu międzynarodowych zasad rachunkowości, a w szczególności: prezentacji i wyceny instrumentów finansowych, zasad szacowania rezerw metodami aktuarialnymi, wyceny i rozpoznania inwestycji itp.

Wiedzę tę staramy się przekazać naszym klientom w sposób przystępny, by przeprowadzane przez nas badania były jak najmniej uciążliwe dla personelu klienta, a jednocześnie dały jak najpełniejszą informację o sytuacji finansowej podmiotu i o przebiegu występujących w nim procesów.

Z tych powodów nasza firma jest rekomendowana przez audytorów zagranicznych klientów jako jednostka właściwa do przeprowadzenia audytu ich spółek zależnych znajdujących się w Polsce.

Firmy współpracujące z nami w audycie podmiotów gospodarczych należących do kapitału zagranicznego to m.in.: Dr. Von der Hardt & Partner (Niemcy) oraz JP Weber Consulting.